Vad distribuerade vi hem till dig i natt?

Under 2018 bygger vi Nim Distribution framtidsstarkt. Fokus är primärt på distribution av morgontidningar, tidskrifter och andra tidningslika produkter, jämte adresserade försändelser i samarbete med MTD och Citymail. Vi får ofta förfrågningar och arbetar nära vår ägare HD-Sydsvenskan för att tillgodose olika kunders behov.

Håkan Rudberg, Produkt- och Produktionschef, vad menas med en “tidningslik produkt”?
-Vår bas är morgontidningar: Sydsvenskan, HD/LP/NST och andra lokala och rikstäckande titlar. Gemensamt för dessa och de andra tidningarna och tidskrifterna är att någon prenumererar/abonnerar på dem. Det gör att vi känner till upplagan och till vem de ska distribueras innan de kommer till oss, utan att mottagarens namn och adress står på själva tidningen. Det är tre viktiga kriterier för att vara en tidningslik produkt.

Är det skillnad i hur man distribuerar olika tidningar?
-Det är rent distributionsmässigt annorlunda att distribuera morgontidningar jämfört med t.ex. tidningen Hallå!. Hallå! är en gratistidning som ska distribueras i ett visst geografiskt område till alla som inte har märkt sin leveransplats med “nej tack till gratistidning”.

Vad är en adresserad försändelse?
-En adresserad försändelse har mottagarens namn och adress synligt på försändelsen. Post, brev och paket skulle nog många säga. Vi är certifierad postoperatör. Postlagen styr hur adresserade försändelser får distribueras.

Paket, säger du. Är ni i e-handelsbranschen också?
-Genom MTD är vi med i ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige. I samarbete erbjuder vi bl.a. tjänsten MTD Postlådepaket. Det är vad det låter, paket som levereras hem till din postlåda, eller motsvarande för dig som bor i lägenhet. Finns att välja bland leveransalternativen på fler och fler e-shoppar.

Tack Håkan!
//Catarina Malmsten, Verksamhetsutvecklare