Category Archives: nyhet

Nim Distribution i Skåne AB behöver effektivisera

Nim Distribution i Skåne AB lämnar idag onsdag 20 november ett varsel till Arbetsförmedlingen. Varslet berör distributörer på deltid: 90 tillsvidareanställningar och 20 visstidsanställningar. Jobben finns spridda i vårt område. – Det är ett mycket tråkigt men tyvärr oundvikligt resultat av förändrade uppdrag. Varslet läggs för att skapa utrymme för att planera om verksamheten och [Läs mer…]

Nim Distribution i Skåne AB ställer om för framtiden

Nim Distribution i Skåne AB upplever en växande efterfrågan på morgontidig distribution av e-handelspaket och andra produkter. Distribution av e-handelspaket bidrar positivt till en affärsmässig morgontidningsdistribution. Samtidigt utmanar en mer varierad produktmix nuvarande strukturer. Ett arbete pågår för att ställa om till en mer dynamisk produktionsstruktur. Det krävs för att kunna fortsätta erbjuda effektiva, flexibla [Läs mer…]