Rätt kontaktväg för ditt ärende

Nim Distribution anlitar Premo för kundservicetjänst till er återförsäljare. De hanterar dina frågor angående upplagor, leveranser, krediteringar, returhantering, tidningslådor, tillfälliga stopp av leveranser, avtalsfrågor mm. Kontakta Premo här: https://premo.se/aterforsaljare/

Morgontidningsreturer

Som återförsäljare av morgontidningar har du full returrätt för osålda tidningar. Endast de tidningar som du har sålt blir fakturerade. Resterande tidningarna måste inrapporteras och detta sker via webbtjänsten på www.returer.se. Där finner du också mer utförlig information om returrapporteringen.

Preserv

Preserv är ett samarbete mellan Sveriges leverantörer. När du vill starta som återförsäljare vänder du dig till Preserv som hjälper dig att starta leveranser av morgontidningar, kvällstidningar, veckotidningar samt utländsk press. Preserv samordnar så att du har samma kundnummer och inloggningskoder till de olika webbtjänsterna. Du vänder dig även till Preserv om du ska ändra dina kunduppgifter, exempelvis vid nytt organisationsnummer efter en bolagsändring, eller om du väljer att sluta med försäljningen av morgontidningar. Mer utförlig information om Preservs tjänster hittar du på www.preserv.se.

Övriga produkter

Med övriga produkter menas produkter som utländska dagstidningar, ATGs gratisprogram, kampanjmaterial från ATG och Svenska Spel mm. Dessa produkter samdistribueras med morgontidningarna, men den kundtjänst du ska vända dig till i alla ärenden angående dessa produkter är utgivarens kundtjänst. Är du osäker på vem du ska kontakta så finns information om utgivaren intill streckkoden på tidningen/försändelsen.