Att göra det svåra enkelt

Hållbara logistik- och distributionslösningar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utifrån våra ledord öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

Vår kärnverksamhet är basen i vårt hållbarhetsarbete. Samdistribution är miljösmart, alltså att vi distribuerar morgontidningar, e-handelspaket m.m. på samma runda och dessutom på natten. Distributör är ett schysst deltidsarbete på natten.

Ständigt bättre för miljön

Vi förbättrar ständigt alla delar av vår verksamhet. När det kommer till miljö jobbar vi aktivt för att minimera utsläpp av CO2. Vi gör det bl.a. genom elcyklar och andra elfordon där det är lämpligt, företagsbilar och obligatorisk utbildning i eco-driving samt lastbilar med fossilfritt HVO-bränsle.

Vi använder oss av förnybara energikällor till lokaler, laddning och annat. Tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar vi produktion och distribution för mindre avfall. Det avfall som trots ansträngningar uppstår tar vi hand om på miljövänligast möjliga sätt, det är vårt mål.

Kunskap och engagemang är prioriterat i vårt miljöarbete. Här på Nim finns många olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv som ger extra kraft i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Miljöpolicy – Nim Distributions systematiska miljöarbete

Vi är ett lokalt distributionsbolag som styr vårt miljöarbete utifrån vårt syfte. Med tillgång till rätt kunskaper, färdigheter och verktyg tar vi ansvar för vårt globala avtryck genom våra tjänsters livscykel.

Vi gör det svåra enkelt genom…
… öppenhet kring vår verksamhets miljöaspekter.
… riskbedömningar gjorda med integritet.
… affärsmässiga miljömål.
… engagerade åtgärder och ett aktivt ständigt förbättringsarbete.