Att göra det svåra enkelt

Hållbara logistik- och distributionslösningar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utifrån våra ledord öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet strävar vi efter att göra det svåra enkelt. Vi bedriver ett systematiskt, ständigt förbättringsarbete inom alla delar av vår verksamhet. Här kan du ta del av de policys som utgör grunden för det arbetet avseende miljö och kvalitet.

Kvalitetspolicy – Nim Distributions systematiska kvalitetsarbete

Vi är ett lokalt distributionsbolag som arbetar processorienterat. Det gör det svåra enkelt. Genom tillgång till rätt kunskaper, färdigheter och verktyg säkerställs lägsta pris till HDS och rätt kvalitet i alla led.Utifrån vårt syfte och våra ledord arbetar vi…
… kreativt och kundnära för koncernnytta.
… för affärsmässiga samarbeten med andra företag.
… för individers möjligheter.
… för samhälles utveckling.
… aktivt med ständiga förbättringar, gärna inspirerade av andra i vår omvärld.

Miljöpolicy – Nim Distributions systematiska miljöarbete

Vi är ett lokalt distributionsbolag som styr vårt miljöarbete utifrån vårt syfte. Med tillgång till rätt kunskaper, färdigheter och verktyg tar vi ansvar för vårt globala avtryck genom våra tjänsters livscykel.
Vi gör det svåra enkelt genom…
… öppenhet kring vår verksamhets miljöaspekter.
… riskbedömningar gjorda med integritet.
… affärsmässiga miljömål.
… engagerade åtgärder och ett aktivt ständigt förbättringsarbete.