Att göra det svåra enkelt

Hållbara logistik- och distributionslösningar är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utifrån våra ledord öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet strävar vi efter att göra det svåra enkelt. Vi bedriver ett systematiskt, ständigt förbättringsarbete inom alla delar av vår verksamhet. Här kan du ta del av den policy som utgör grunden för det arbetet avseende miljö.

Miljöpolicy – Nim Distributions systematiska miljöarbete

Vi är ett lokalt distributionsbolag som styr vårt miljöarbete utifrån vårt syfte. Med tillgång till rätt kunskaper, färdigheter och verktyg tar vi ansvar för vårt globala avtryck genom våra tjänsters livscykel.
Vi gör det svåra enkelt genom…
… öppenhet kring vår verksamhets miljöaspekter.
… riskbedömningar gjorda med integritet.
… affärsmässiga miljömål.
… engagerade åtgärder och ett aktivt ständigt förbättringsarbete.