VD berättar: Premiären en god start

Nim Distribution i Skåne AB är ett nystartat bolag, helägt av HD-Sydsvenskan, Bonnier News. Den 2 januari distribuerade vi för första gången morgontidningar och annat i västra Skåne. Mottagarna skulle helst inte märka att vi tagit över uppdrag.

Jessica Svenmar, VD, hur gick premiären?
-Det gick bra, tack! Leveranssäkerheten var god och arbetet flöt på. Vår verksamhet är beroende av stabila kommunikationskanaler dygnet runt. Premiären innebar skarpt läge för mycket nytt: datorer, operativsystem inklusive mailprogram, nätverkstillhörighet, internetleverantör, telefonileverantör, stödsystem och extern support. Det var förstås inte helt friktionsfritt. Det gick bra tack vare en öppenhet inför det nya och att alla hjälptes åt att kreativt lösa de situationer som uppstod.

När samlades ni första gången?
– I september 2017 fick vi detaljerna kring uppdraget av ägaren. Då träffades nästan hela TJM-gänget som valt att hänga med på resan för första gången. Vi var cirka 30 personer som tillsammans reflekterade över hur vi ska dra fördel av både vår erfarenhet och kreativitet in i ett helt nytt distributionsbolag.
– Tre månader är kort tid att bygga nytt på. Vi gjorde tydligt klart vilka våra 7 prioriteringar var, som det självklara att säkra distributionen redan från dag 1. I det hade vi stor nytta av att många kom från Tidningsbärarna. Det gav oss ett snabbt en grund att stå på, som vi nu gör förändringar i vårt arbetssätt utifrån.

Idag fyller verksamheten 2 månader. Om du får dela med dig av en reflektion från tiden hit, vad skulle det vara?
– Det är superkul att bygga! Och lite är det som att fläta utan givna regler. Vi arbetar både operativt och strategiskt varje dag. Att bidra i förändringen är att ta ansvar för att delarna flätas ihop till just det som får oss att lyfta riktigt högt. Det underlättas stort av att vi känner tillit till varandra genom att vi lever våra värderingar och tar väl vara på oss själva, inte minst.

Tack Jessica!
//Catarina Malmsten, Verksamhetsutvecklare

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Nim Distribution i Skåne AB>>