Nim Distribution i Skåne AB ställer om för framtiden

Nim Distribution i Skåne AB upplever en växande efterfrågan på morgontidig distribution av e-handelspaket och andra produkter. Distribution av e-handelspaket bidrar positivt till en affärsmässig morgontidningsdistribution. Samtidigt utmanar en mer varierad produktmix nuvarande strukturer.

Ett arbete pågår för att ställa om till en mer dynamisk produktionsstruktur. Det krävs för att kunna fortsätta erbjuda effektiva, flexibla distributionstjänster. Målsättningen är att den nya produktionsstrukturen ska vara fullt ut implementerad till sommaren 2019. Vi eftersträvar att kunna erbjuda distributörsjobb med så hög sysselsättningsgrad som möjligt.

Som ett led i omställningen har Nim Distribution i Skåne AB idag lämnat in ett varsel till Arbetsförmedlingen som berör 25 tillsvidareanställningar och 30 visstidsanställningar som distributör på deltid i Malmö. Det är ett mycket tråkigt men tyvärr oundvikligt resultat av den omställning som krävs av oss som företag.

– Att riskera att behöva säga upp kunniga och engagerade medarbetare är mycket ledsamt. Vi har stor förståelse för hur dagens information kan oroa enskilda individer. I samverkan med de fackliga parterna kommer vi göra vårt yttersta för att genomföra detta så bra som möjligt för de som kan komma att beröras, säger VD Jessica Svenmar.

För mer information kontakta:
press@nimdistribution.se