Hej Åstorp!

I vår nya produktionsstruktur utgår vår produktion på natten från två hubbar och drygt 30 noder. Produktionsledare (PL) leder all verksamhet från Hubbarna.

David Uppling, projektledare Produktionsstruktur 2.0, var kommer hubbarna och noderna att ligga?

– Södra delen av verksamheten leds från Hub Nim Syd på Olsgårsgatan 5 i Malmö. Här är hubben sambo med packsal och en nod.

-Norra delen kommer att ledas från nya Hub Nim Norr. Vi kan nu också berätta att Hub Nim Norr kommer att flytta in på Persbogatan 2, i Åstorp. Redan nu har vi börjat synas här, och vi ser fram emot att flytta in fullt ut längre fram i vår.

På noderna är Produktionsansvariga (PA) PLs förlängda armar och säkerställer tillsammans med distributörer och andra medarbetare varje natt vår leveranseffektivitet och leveranssäkerhet i geografin omkring noden. Var har vi noder?

-Just nu har vi 5 noder som startat, alla i Malmö. Var övriga noder kommer att öppna arbetas det intensivt med. Det är en hörnsten i vår omställning för framtiden.

Vill du vara med? Vi rekryterar till flera tjänster – även hit till Åstorp.