Feedback förbättrar

Att ge feedback bidrar till en trevligare arbetsmiljö. För alla människor vill bli sedda – uppskattade för bra arbete och höra om något är fel. Däremot är det inte alltid lätt att veta hur man ska ge feedback för att den ska tas emot väl och få bästa effekt. Här kommer tips:

  • Feedback ska rikta sig till en sak eller ett beteende som går att förändra. Det måste gälla något konkret. Vaga formuleringar av typen ”Det du gjorde där var bra/dåligt!” räcker inte. Vad var det som var bra eller dåligt? Det vill vi veta.
  • Välj plats och tid. Ge inte feedback framför andra, eller precis innan nästa möte. Framförallt om det gäller konstruktiv kritik. Vid de här tillfällena har motparten extra svårt att ta emot budskapet. En god intention blir således lätt fel. Bestäm en tid för att hinna skapa förståelse och kunna bemöta motpartens frågor.
  • Försök leverera feedbacken utifrån din egen känsla. Utgå alltid ifrån dig själv. ”När du sa så blev jag glad.” eller ”när du gjorde så här blev jag ledsen.”

Den viktiga händelserapporteringen
Som arbetsgivare har Tidningsbärarna ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. För att säkerställa detta följs inte bara alla olyckor upp, utan även nära-ögat-olyckor.

En nära-ögat-olycka är en situation som kunde ha lett till fara eller skada men inte gjorde det. Dessa vill vi följa upp så att det inte inträffar en gång till. Därför vill vi uppmuntra er till att fortsätta meddela nattkontoret inte bara när något hände, utan även när en olycka precis gick att undvika. Kom in med din feedback på din arbetsmiljö!

Ett exempel är när en distributör ringde och meddelade att lamporna var trasiga längs en väg. Detta gjorde det svårt att se under distributionen och risken fanns att distributören skulle trilla och skada sig. Nu har problemet åtgärdats och distributören kan nu distribuera längs en upplyst väg. Det är så vi vill arbeta förebyggande för att förhindra skador och olyckor.