Ännu ett steg för framtiden

Nim Distribution i Skåne AB kommer från och med den 1 oktober 2018 att ta över tjänster kring transporter och packning samt närliggande uppdrag från Tidningsbärarna KB. Verksamhetsövergången är förhandlad med de fackliga parterna och medarbetare är informerade. Information till berörda leverantörer pågår.

– Genom att ta över denna verksamhet står vi ännu bättre rustade att erbjuda marknaden konkurrenskraftiga, flexibla distributionstjänster. Varje natt distribuerar vi en annan mix av produkter till olika mottagare jämfört med natten före. Det förutsätter en väl integrerad process från det att produkterna skickas till oss, tills de via vår distribution når mottagaren.

– Jag hoppas att få hälsa många medarbetare välkomna till oss. Deras kompetens och engagemang i att hitta nya, kreativa vägar framåt är mycket värdefulla möjliggörare i vårt arbete med att skapa en framtidssäker, dynamisk produktionsstruktur. Säger Jessica Svenmar, VD Nim Distribution i Skåne AB.