Cookies och hantering av personuppgifter

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Definition av cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies
Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Kort om lagen om elektronisk kommunikation
Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Hantering av cookies
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Hantering av personuppgifter
Med anledning av GDPR* har vi förtydligat hur vi hanterar personuppgifter som inte är cookies. *Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Nim Distribution hanterar mottagen information i enlighet med gällande lagar och regler. Avsändaren ansvarar för informationens riktighet. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). De personuppgifter vi samlar in direkt eller via tredje part ansvarar Nim Distribution i Skåne för (org. nr 559111-0993, med adressen Nim Distribution i Skåne, Sydsvenskan, 205 05 Malmö).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

1. Vi samlar in personuppgifter från Serviceformulär för att kunna tillgodose serviceärenden. Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden. Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats eller maximalt 6 månader.

2. Vi samlar in personuppgifter genom rekryteringsformulär på www.tidningsbararna.se, tillhandahållet av vår leverantör Tidningsbärarna KB, för att kunna tillgodose anmälan av intresse att börja arbeta som distributör. Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera intresseanmälan. Lagringsperiod: Intresseanmälan lagras i 3 månader. Om anställning sker under tiden flyttas personuppgifterna in i anställningen och styrs där av rådande avtal och regler.

3. Vi samlar in personuppgifter från /formulär för att kunna tillgodose intresserades begäran om e-mailpåminnelse om att söka jobb hos oss. Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera önskemål om digital påminnelse. Lagringsperiod: Personuppgifter raderas varje kalendermånad.

För frågor om persondata, se Service.