Category Archives: Från verksamheten

Hej Åstorp!

I vår nya produktionsstruktur utgår vår produktion på natten från två hubbar och drygt 30 noder. Produktionsledare (PL) leder all verksamhet från Hubbarna. David Uppling, projektledare Produktionsstruktur 2.0, var kommer hubbarna och noderna att ligga? – Södra delen av verksamheten leds från Hub Nim Syd på Olsgårsgatan 5 i Malmö. Här är hubben sambo med [Läs mer…]

Sökes: lokaler

Våra kunder ökar efterfrågan av en effektiv och flexibel distributionstjänst. Det krävs en ny, dynamisk produktionsstruktur för att kunna möta kundernas efterfrågan. Vi måste ställa om nu. För att värna distributionen av morgontidningar både nu och i framtiden. Nu letar vi efter lokaler. Är du vår nästa hyresvärd? Kontakta oss via detta formulär >> David [Läs mer…]

Ännu ett steg för framtiden

Nim Distribution i Skåne AB kommer från och med den 1 oktober 2018 att ta över tjänster kring transporter och packning samt närliggande uppdrag från Tidningsbärarna KB. Verksamhetsövergången är förhandlad med de fackliga parterna och medarbetare är informerade. Information till berörda leverantörer pågår. – Genom att ta över denna verksamhet står vi ännu bättre rustade att erbjuda [Läs mer…]

VD berättar: Det enda lika är att varje natt är olika

Den 2 januari distribuerade vi för första gången morgontidningar och annat i västra Skåne. Premiären var en god start. Nu har vi hunnit fylla 7 månader. Jessica Svenmar, VD, hur har det första halvåret gått? – HD-Sydsvenskan startade Nim Distribution i Skåne AB för att säkerställa bästa tänkbara förutsättningar för en affärsmässig morgontidningsdistribution till rätt [Läs mer…]

WordPress Video Lightbox